Wie betaalt werkschoenen?

De vraag kan eigenlijk breder gesteld worden: wie betaalt de benodigdheden om mijn werk veilig te kunnen voldoen? Antwoord: De werkgever moet voor een veilige werkomgeving zorgen voor zijn of haar medewerkers. Wanneer daarvoor werkschoenen noodzakelijk zijn dan dient de werkgever deze te betalen. Zie hiervoor ook het wetboek artikel 44 “De kosten die zijn verbonden aan de naleving van de regels die bij of krachtens deze wet zijn gesteld, worden niet ten laste van de werknemers gebracht.” En het gaat hier om de wet en regelgeving m.b.t. werken.

Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2013-08-20